Karta pobytu

Karta pobytu Mirosławiec

Prasóweczki

W minionym etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy stanowi pewnym z niezwykle powszechnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla pracowników z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi szczególnie wiele, jednakże najczęstszym czynnikiem jest podjęcie pracy, co liczy większość składanych wniosków. Należy ale pamiętać, iż uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest procesem dość trudnym i dość skomplikowanym, bowiem wymaga ogromnej części formalności.

Karta pobytu Chociwel

Karta pobytu jak załatwić?

Karta pobytu- co toż stanowi?

Karta pobytu, stanowi to dowód, który urządzany jest poprzez Wojewodę cudzoziemcowi we określonym Urzędzie Wojewódzkim, w którym odpowiednio wcześniej uzyskał pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Warto podkreślić, iż karta pobytu stanowi wyjątkowo istotnym dokumentem, bowiem stopniowi on przyznanie tożsamości cudzoziemca podczas całego trwania pobytu na pola Polski. Dużą korzyścią karty pobytu jest także fakt, iż dokument daje podstawa do wielokrotnego przekraczania granicy, stanowi wówczas znacznie doskonałe rozwiązanie, bowiem w obecnym przykładu nie jest niezbędna viza. Należy pamiętać, iż gdy cudzoziemiec odbierze pozwolenie na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi odebrać osobiście!

Na jak długo wydawana jest karta pobytu?

Dużo osób zadaje sobie pytanie jak osiągnąć kartę pobytu? Bowiem stanowi obecne proces złożony z kilku etapów, karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom nawet na stan trzech lat pobytu na pola Polski. Jeżeli należy o termin składania wniosków, przypomina to następująco:

zależnie od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa pogląd na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do produkcji, może zatem stanąć najpóźniej w obecnym dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek prezentowany jest do Wojewody właściwego
podczas składania wniosku gość jest zobowiązany do złożenia odcisków linii papilarnych
obowiązkiem jest i przedłożyć ważny dowód osobisty

Warto wspomnieć, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, a karta pobytu wizę, pozwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na stopień od trzech miesięcy do trzech lat, jednak każdy z gości ma okazję ponownego ubiegania się o dodatkowe zezwolenia. Należy dodatkowo pamiętać, iż samo uzyskanie zezwolenia jest wcale długotrwałe, ponieważ zajmuje kilka miesięcy. Szczególnie konkretną pracą jest fakt, iż jeśli cudzoziemiec kończy na pola Polski na płaszczyźnie innych tekstów i zmienia pracodawcę, wtedy w współczesnej formy nie może legalnie pracować! Karta pobytu Chociwel

Dokumenty konieczne do zdobycia karty pobytu
Karta pobytu Chociwel

Dokumentów, jakie są potrzebne, by otrzymać kartę pobytu jest naprawdę wiele, aczkolwiek najistotniejszy jest pracę jasna wniosek, ponieważ stanowi on przyczyną do ubiegania się o prawo na pobyt czasowy. Do sądzie cudzoziemiec musi załączyć:

cztery aktualne zdjęcia
uzyskanie wcześniej pozwolenie na produkcję
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
zgodę na chwila odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami
potwierdzenie zakwaterowania i dokonania opłaty administracyjnej w sumie 50 złotych

Danie i zmiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu może wyniknąć w pozycji kiedy: nastąpiła wymiana danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, nastąpiła znaczna zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu natomiast nie jest dodatkowa prawidłowa identyfikacja, a również w wypadku utraty strony czyli jej uszkodzenia. Natomiast wniosek o danie karty pobytu umieszcza się w wypadku wydania pierwszej strony pobytu, gdy cudzoziemiec:

żyje w Polsce w końcu związania z grupą, warto podkreślić, iż taka konfiguracja jest osiągalna tylko to, gdy Wojewoda wyda decyzję w sytuacji udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
jest swym członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej zgodę na pobyt czasowy ze powodów humanitarnych

Należy pamiętać, iż w wypadku wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej zezwolenia na pobyt stały także drugie strony pobytu tracą ważność! Karta pobytu Chociwel

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *